dichterbijhetwater.be

dichterbijhetwater.be

Deze blog ?

Yves probeert de actualiteit rond de rivieren in de Zuid-West-Vlaamse regio op te volgen.

De Leie, Zanggedicht voor Bariton-solo, gemengd koor en orkest

De LeiePosted by Yves 08 Mar, 2010 23:06:55
Ik vaar nog even verder met het idee van het nieuwjaarsconcert.
Na enig zoekwerk heb ik de partituur van 'De Leie', de cantate van Peter Benoit, op de kop kunnen tikken. De tekst voor de cantate is een gedicht van Adolf Verriest, broer van Hugo Verriest.
Nu ik de tekst lees weet ik het plots niet meer. Dat de tekst gedateerd zou zijn, dat had ik min of meer verwacht. Maar de thematiek is anders dan gedacht: waar is de Leie in het 'Vlaamsche Leielied'?

De Leie - Adolf Verriest

Zoet is wel der vooglen tale,
Zoet der lente zonnestrale,
Zoet de zoele zomernacht,
Zoet de reine kinderlach;
Maar nog zoeter is mij 't lied,
't Lieve Vlaamsche Leielied,
Als de Meie
Langs de Leie
Weer doet groeien,
Bloeien, broeien,
Bloemen, vruchten,
Boomen, gras en riet.
Klinken heldre hamerslagen,
Dreun' de donkre donderwagen,
Oorlog make moedren bang,
Machtig zin' de zegezang,
Nog zoo machtig galmt het lied,
't Vrije Vlaamse Leielied,
Als de kringen
Gaan aan 't zingen:
Heil U, Vlaandren!
Hoog de vaandlen!
Weet gij niet waarom die zangen?
Houdt gij niet aan volksverlangen?
Kent gij geen geschiedenis?
Vraagt gij wat een Vlaming is?
Hoort de stem van 't nieuwe lied,
't Vrije Vlaamsche Leielied:
God voor bake,
Vorst voor stake,
Vlaamsch voor sprake!
't Vrije, 'tvrije Diet,
't Vrije Vlaamsche Diet!
Zoo de Vlaming
En anders niet!
Zegen over Staat en Koning!
Zegen over veld en woning!
Over al dat roert en leeft
Zegen zoo een vader geeft!
Heer, dien vraagt U 't biddend lied,
Knielend, 't Vlaamsche Leielied!
Ieder weunste
Uwe geunste,
Land en stede
Uwen vrede!
O Heer, wij smeeken U, ontzeg het niet,
O Heer, dien vraagt U 't biddend lied!
God voor bake,
Vorst voor stake,
Vlaamsch voor sprake!
't Vrije, 't vrije Diet,
't Vrije Vlaamsche Diet!
Zoo de Vlaming,
En anders niet!
Ieder weunste
Uwe geunste!
Land en stede
Uwen vrede!

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post8

Nieuwjaarsconcert

De LeiePosted by Yves 01 Jan, 2010 14:31:10

Een nieuw jaar ingezet. 2010. Het jaar van de biodiversiteit.
En dat is dus ook een beetje het jaar van de levende rivieren. Ook in onze rivieren blijft de biodiversiteit een aandachtspunt. Eind vorig jaar kwam de kwaliteit van de Zenne in het nieuws. De Zenne bewijst dat het kan : met doorgedreven middelen in een tiental jaar een open riool terug een rivier laten worden. De perikelen met de waterzuivering tonen echter ook hoe kwetsbaar een rivier is.

Ik keek daarnet naar het Nieuwjaarsconcert vanuit Wenen. Traditioneel als toegift voor het publiek : An der schönen blauen Donau. Een ode aan de op één na langste rivier van Europa. Bijna 3000 km stromen van de bron naar de Zwarte Zee. Met prachtige beelden van de Donau, van bron tot monding. Mijn gedachten dwaalden wat af. Onze Leie, van haar bron tot waar ze in de Schelde stroomt : 202 km. De Schelde : ongeveer 360 km. Kleine broertjes in vergelijking met die machtige stromen. En toch zorgen ze ook al eeuwen voor beroering van dichterlijke zielen.
Je moet niet eens ver gaan zoeken : Peter Benoit, bij wijze van spreken geboren naast de Leie in Harelbeke, schreef een cantate met als titel 'De Leie'. Deze cantate is in 2010 precies 135 jaar oud ! En twee van zijn oratoria waren ook aan rivieren gewijd : 'De Schelde' en 'De Rijn'.
Precies daar kwamen mijn gedachten weer bij de finale van der schönen blauen Donau. Welke ontroerende, magistrale of breekbare beelden zouden we kunnen maken van onze rivieren ? En zouden we dat op de muziek van Benoit kunnen plakken ?

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post7

Een stoomboot op de Leie ?

De LeiePosted by Yves 04 Dec, 2009 18:00:39
Er voeren de voorbije weken weer veel boten over de Leie. Wie heeft de stoomboot gezien ? In deze tijd van het jaar leven volwassenen in dromen van kinderen. En zou die brave man op die stoomboot ook voor ons iets in petto hebben ? Een ver uitgewerkt en realistisch herstelproject bijvoorbeeld ? Wie weet ...

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post6

4,2 en oneffen

De LeiePosted by Yves 03 Sep, 2009 23:24:33

Vandaag op de Leie gevaren van Deinze naar Wervik en ondertussen veel geleerd.
Recentelijk was ik een beetje gaan twijfelen aan de uitgangspunten van het dichten voor de Leie. Wat valt er nog te beleven aan deze rivier ?

En toch. De Leie is een luie en lome rivier, maar ze draagt dagelijks vele zware vrachten van hot naar her. En straks wordt ze met het Seine-Schelde-project nog belangrijker.

Maar ik hoorde vandaag ook weer wat ruis uit de luidsprekers op de boot komen.
Iedereen maakt aanspraak (de economie, de natuur, de landbouw, het toerisme, ...) op een deel van de koek. Dat is zo met elk nieuw project in Vlaanderen.
Als je op de Leie vaart, langs de verzakte oevers, de nieuwe mega-beton-laadkaaien met bergen zand of schroot en op de oevers naakte betonnen industriële gebouwen ... Dan weet je het wel. Deze rivier moet weer nieuw worden gemaakt. Ze moet weer met het hinterland worden verbonden. Dan voel je zo dat er meer ruimte voor natuur rond de rivier moet komen.

500 hectare natte natuur. Dat is de bedoeling. Tegen 2015, 2021 of 2027 ...

Het project Seine-Schelde is een prioritair project binnen het Trans European Network. Europa heeft voor een periode van 7 jaar (vanaf 2007) een mooi potje centen klaar gelegd voor infrastructurele aanpassingen op de rivier. Ze moeten een soort van Europese transportzone zonder grenzen en zonder begrenzingen helpen realiseren.

Deze sluis in Harelbeke bijvoorbeeld.

116 meter lang. Moet er één worden van 185 meter lang. Werken zouden in 2012 moeten starten. En dat is maar één deeltje van het mega-project.
Een nieuw kanaal van meer dan 100 km in Frankrijk is het pareltje aan de kroon van het project.

Toch even slikken: de totale kostprijs van het project binnen die 7-jaar periode: meer dan 4,2 miljard euro. En daarvan kom Europa met 10 % over de brug. De rest moet door Frankrijk, het Vlaamse en het Waalse gewest worden betaald.

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post5

Dichter op het water ...

De LeiePosted by Yves 31 Aug, 2009 16:21:12

Donderdag aanstaande (3 september) vaart de milieuboot op de Leie van Deinze naar Wervik.
Onderweg wordt het Seine-Schelde-project en de stand van zaken van het rivierherstelproject toegelicht aan geïnteresseerde beleidsmensen en ambtenaren uit de streek.

Ik vaar mee. Wie weet zorgt de boottrip voor nog wat inspiratie.
Ik ben vooral benieuwd naar de verankering van het herstelproject.

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post4

Dag vakantie ...

De LeiePosted by Yves 20 Aug, 2009 13:48:39

Net terug van vakantie. Je moet niet eens zo ver weg gaan om plaatsen te ontdekken waar heldere riviertjes nog door het landschap kronkelen.
OK, voor scheepvaart en dus voor economie zijn ze van geen tel. Maar toch.
Proper water waaruit zonder veel moeite drinkwater kan worden gemaakt. Waterspreeuwen die foerageren in het water. Hengelaars op de oevers.

Vergelijk dit eens met onze beken. Ondanks vele inspanningen voor zuiver water zijn ze nog vaak verontreinigd en stromen ze door met beton verharde beddingen.

Terug thuis komen is ook altijd weer met de neus op de feiten worden gedrukt.
Levende rivieren, daar moeten we blijven voor gaan.

Ondertussen wacht Vlaanderen op regen. Voor onze rivieren is deze droogte niet al te best. Lage waterstanden. En als het straks gaat regenen worden alle droge en vieze riolen en grachten mét bijhorend sluikafval weer netjes doorgespoeld en drijft alle vuil op de Leie. Geen fraai zicht.

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post3

De Gouden Leie herstellen ?

De LeiePosted by Yves 13 Jul, 2009 23:38:25

De term 'Gouden Leie' heeft meerdere betekenissen. Sommigen menen dat de Leie die naam kreeg omdat het roten van het vlas in de Leie een gouden schijn op het water veroorzaakte. Of met andere woorden: vervuiling zou eigenlijk aan de oorzaak van de bijnaam van de Leie liggen.
Anderen zijn dan weer van mening dat de betekenis moet worden gezocht in het feit dat de Leie van onschatbare waarde (zeg maar: van goud dus) was voor de ontwikkeling van onze Zuid-West-Vlaamse regio.
In de nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - twaalfde jaargang, juli 2009 - wordt naar een interessante publicatie verwezen:

"Op weg naar herstel voor de Gouden Leie?

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV heeft het INBO een ecologische gebiedsvisie uitgewerkt voor de Leievallei tussen Wervik en Deinze, ook Gouden Leie genoemd. Dit gebeurde met het oog op een herstelplan voor de Leievallei, die ecologisch sterk gedegradeerd is.
De aanwezige natuurwaarden en de herstelmogelijkheden zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een natuurstreefbeeld voorgesteld, uitgewerkt in verschillende mogelijke scenario's, elk met een verschillend ambiti eniveau. Dit laat toe om zones aan te wijzen waar natuur in de toekomst de hoofd-, neven- of basisfunctie kan worden.
Het rapport dient als informatiebron voor de verdere planning en realisatie van het project 'Rivierherstel Leie'. De ecologische streefbeelden uit het rapport zullen verder afgetoetst worden met de streefbeelden voor de overige functies van de waterweg.

Voor de verschillende deelgebieden in de vallei van de Gouden Leie werden bovendien gebiedsfiches opgemaakt. Hierin bespreken we onder meer de historische en actuele flora en fauna en de mogelijkheden en knelpunten voor de natuurontwikkelingscenario's die voorgesteld worden in de ecologische gebiedsvisie.

Je kan de rapporten downloaden of bestellen op www.inbo.be."

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post2

Te water

De LeiePosted by Yves 13 Jul, 2009 23:33:36

Vandaag sprongen we met z'n allen in het water. In het kanaal Bossuit-Kortrijk, voor een propere Leie. We zullen in de eerstkomende jaren nog niet in de Leie moeten springen, daarvoor is de kwaliteit echt nog ondermaats.
Maar deze duik in het kanaal is me echt wel bevallen. Wat frisjes net nà de duik maar daarna best wel te doen. Veel springers en nog meer kijkers. Veel waterplanten ook daar in het kanaal. Gele plomp langs de oevers, Hoornblad in het water. Zuurstofrijk water. En wonder boven wonder : de zon scheen.

Het poëzieproject is nu ook officieel van start gegaan : het eerste gedicht werd 'officieel' ingehuldigd. Schepen Stefaan Bral van Kortrijk deelde in z'n toesprak nog mee dat er zes kilometer Leie door Kortrijk stroomt. En dat er daar ook nog wel wat poëzie kan worden geplaatst.

Werk aan de winkel dus !

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post1

De boot is door de sluis

De LeiePosted by Yves 13 Jul, 2009 23:30:44
Of de kogel is door de kerk. Natuur.koepel vzw wil met een creatief project de vinger aan de pols van het rivierherstelproject houden.
Straks komt de natuur in en rond de Leie weer (meer) tot leven want aan de economische poot van het Seine-Schelde-project is ook een herstelproject voor meer riviernatuur gekoppeld.
Ik mag aan dat creatieve project voor Natuur.koepel een vorm geven.
Het wordt in aanvang een bescheiden poëzieproject. Poëzie in woord. Poëzie in beeld wellicht ook. Een soort van kapstok waaraan andere projecten kunnen worden opgehangen misschien.
We zien wel.
Ik heb het project 'Dichter bij het water' genoemd.
Want zeg nu zelf : veel mensen in Zuid-West-Vlaanderen vertoeven dagelijks in de nabijheid van een rivier of kanaal, maar meestal stelt dit niet veel voor : we rijden over de brug en dat is het. Wie kijkt nog naar het water ? Wie kijkt nog naar de rivier ? Wie weet nog van waar de rivier komt ? En waar hij naar toe gaat ? Wat hebben we allemaal aan het water te danken ?
Dichter bij het water. Als we met z'n allen weer dichter bij het water gaan staan krijgt de rivier vanzelf weer meer betekenis. Voor wie goed kijkt ...


Een rivier is een gedicht
Dat langzaam
Tussen taal en tijd
Naar zee stroomt

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post0
« Previous