dichterbijhetwater.be

dichterbijhetwater.be

Deze blog ?

Yves probeert de actualiteit rond de rivieren in de Zuid-West-Vlaamse regio op te volgen.

Hoe valt dit te dichten?

De LeiePosted by Yves 23 Jun, 2010 00:13:53
Een aanrader voor wie de Leie lief heeft: het boek 'De Leie, natuur en cultuur' van Armand Vermeulen.Het lijvige boek, dat werd gerealiseerd in samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Stichting Monumenten- en Landschapszorg dateert van 1986. Het bevat een onvoorstelbare verzameling van waardevolle gegevens over de Leie.
Ik ben er al enkele weken in aan het snuisteren. Het boek werkt inspirerend. Maar ook soms ontmoedigend.
De historiek van de Leie is er één van slagen en verwondingen. Het is soms moeilijk in de gekanaliseerde bedding die door drukke steden loopt de poëzie van de rivier zoals die in het boek wordt beschreven te herkennen.

Verder geeft het boek ook een overzicht van meer dan 1000 jaar 'rivierherstel'. De rivier werd ontelbare keren verlegd, verbreed, verdiept, ...
Echter, in al die jaren was 'natuurherstel' nooit een uitgangspunt. Steeds waren verbeteringen van het stedelijk weefsel, uitbreiding van scheepvaartmogelijkheden, met andere woorden, voornamelijk economische motieven reden van het 'aanpakken' van de rivier.

Zouden we er nu, zeggen en schrijven 2010, wél in slagen om ook de natuur (en daarmee de poëzie) terug naar de Leie en haar onmiddellijke omgeving te brengen?

Laten we daar met z'n allen voor duimen!

  • Comments(1)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post11