dichterbijhetwater.be

dichterbijhetwater.be

Deze blog ?

Yves probeert de actualiteit rond de rivieren in de Zuid-West-Vlaamse regio op te volgen.

De Gouden Leie herstellen ?

De LeiePosted by Yves 13 Jul, 2009 23:38:25

De term 'Gouden Leie' heeft meerdere betekenissen. Sommigen menen dat de Leie die naam kreeg omdat het roten van het vlas in de Leie een gouden schijn op het water veroorzaakte. Of met andere woorden: vervuiling zou eigenlijk aan de oorzaak van de bijnaam van de Leie liggen.
Anderen zijn dan weer van mening dat de betekenis moet worden gezocht in het feit dat de Leie van onschatbare waarde (zeg maar: van goud dus) was voor de ontwikkeling van onze Zuid-West-Vlaamse regio.
In de nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - twaalfde jaargang, juli 2009 - wordt naar een interessante publicatie verwezen:

"Op weg naar herstel voor de Gouden Leie?

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV heeft het INBO een ecologische gebiedsvisie uitgewerkt voor de Leievallei tussen Wervik en Deinze, ook Gouden Leie genoemd. Dit gebeurde met het oog op een herstelplan voor de Leievallei, die ecologisch sterk gedegradeerd is.
De aanwezige natuurwaarden en de herstelmogelijkheden zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een natuurstreefbeeld voorgesteld, uitgewerkt in verschillende mogelijke scenario's, elk met een verschillend ambiti eniveau. Dit laat toe om zones aan te wijzen waar natuur in de toekomst de hoofd-, neven- of basisfunctie kan worden.
Het rapport dient als informatiebron voor de verdere planning en realisatie van het project 'Rivierherstel Leie'. De ecologische streefbeelden uit het rapport zullen verder afgetoetst worden met de streefbeelden voor de overige functies van de waterweg.

Voor de verschillende deelgebieden in de vallei van de Gouden Leie werden bovendien gebiedsfiches opgemaakt. Hierin bespreken we onder meer de historische en actuele flora en fauna en de mogelijkheden en knelpunten voor de natuurontwikkelingscenario's die voorgesteld worden in de ecologische gebiedsvisie.

Je kan de rapporten downloaden of bestellen op www.inbo.be."

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post2