dichterbijhetwater.be

dichterbijhetwater.be

Deze blog ?

Yves probeert de actualiteit rond de rivieren in de Zuid-West-Vlaamse regio op te volgen.

De Leie, Zanggedicht voor Bariton-solo, gemengd koor en orkest

De LeiePosted by Yves 08 Mar, 2010 23:06:55
Ik vaar nog even verder met het idee van het nieuwjaarsconcert.
Na enig zoekwerk heb ik de partituur van 'De Leie', de cantate van Peter Benoit, op de kop kunnen tikken. De tekst voor de cantate is een gedicht van Adolf Verriest, broer van Hugo Verriest.
Nu ik de tekst lees weet ik het plots niet meer. Dat de tekst gedateerd zou zijn, dat had ik min of meer verwacht. Maar de thematiek is anders dan gedacht: waar is de Leie in het 'Vlaamsche Leielied'?

De Leie - Adolf Verriest

Zoet is wel der vooglen tale,
Zoet der lente zonnestrale,
Zoet de zoele zomernacht,
Zoet de reine kinderlach;
Maar nog zoeter is mij 't lied,
't Lieve Vlaamsche Leielied,
Als de Meie
Langs de Leie
Weer doet groeien,
Bloeien, broeien,
Bloemen, vruchten,
Boomen, gras en riet.
Klinken heldre hamerslagen,
Dreun' de donkre donderwagen,
Oorlog make moedren bang,
Machtig zin' de zegezang,
Nog zoo machtig galmt het lied,
't Vrije Vlaamse Leielied,
Als de kringen
Gaan aan 't zingen:
Heil U, Vlaandren!
Hoog de vaandlen!
Weet gij niet waarom die zangen?
Houdt gij niet aan volksverlangen?
Kent gij geen geschiedenis?
Vraagt gij wat een Vlaming is?
Hoort de stem van 't nieuwe lied,
't Vrije Vlaamsche Leielied:
God voor bake,
Vorst voor stake,
Vlaamsch voor sprake!
't Vrije, 'tvrije Diet,
't Vrije Vlaamsche Diet!
Zoo de Vlaming
En anders niet!
Zegen over Staat en Koning!
Zegen over veld en woning!
Over al dat roert en leeft
Zegen zoo een vader geeft!
Heer, dien vraagt U 't biddend lied,
Knielend, 't Vlaamsche Leielied!
Ieder weunste
Uwe geunste,
Land en stede
Uwen vrede!
O Heer, wij smeeken U, ontzeg het niet,
O Heer, dien vraagt U 't biddend lied!
God voor bake,
Vorst voor stake,
Vlaamsch voor sprake!
't Vrije, 't vrije Diet,
't Vrije Vlaamsche Diet!
Zoo de Vlaming,
En anders niet!
Ieder weunste
Uwe geunste!
Land en stede
Uwen vrede!

  • Comments(0)//rivierblog.dichterbijhetwater.be/#post8